Search

Jag är glad att meddela att det har skett en ny uppgradering. Inget mer slickar mellan sidor, istället bläddra i kategorierna och vägledas av din intuition genom dessa gratis online yogafilmer.


Där kan du välja mellan ett engelskt bibliotek eller svenskt där alla filmer är unika.


Varför låta dig själv tänka på något negativt när du vet att det bara är en illusion och varför stanna kvar i den frekvensen med vetskap om att du kommer att locka fram mer av den negativa vibrationen i ditt liv. Att oroa sig är att be om problem.

När du kan höja din frekvens och vibrera på en högre nivå kommer du närmare ditt högre jag som egentligen bara är kärlek.


Efter 20 års utövande har jag valt ut dessa gratis yoga filmer som jag själv alltid går till. De är noggrant utvalda för att få bästa möjliga utdelning för minsta möjliga arbete, för att jag vet att vi alla har en lat sida inom oss och en komfort zon som gör att vi inte vill behöva ändra på något.


I kategorierna hittar du yoga pass för nybörjare, Kundaliniyogameditationer, yoga och kombinationer för bättre sömn, mer energi, för att frigöra ångest och stress, ryggont och så mycket mer.


Tricket är att höja din vibration för att skapa självläkning i alla aspekter av ditt liv. Dessa är de bästa online-yogafilmerna för just det.

Svenska biblioteket

Engelska biblioteket


Med Kärlek,


Kristina
Why hang on to anything negative when you know that it is only an illusion and why stay in that frequency knowing that you will attract more of that negative vibration in your life if you do?

When you can raise your frequency and vibrate at a higher level you will be mentally and physically healthy and it will be easier to connect with yourself and LOVE.

These are the best free online yoga videos designed for just that!


I am happy to announce that there has been an new upgrade to help you with this beautiful task of self love. No more clicking between pages, instead scroll the categories and be guided by your own intuition and time.


Access the English video library here!

Access the Swedish video library here!
For over 20 years I have been doing all kinds of energy yoga and these free online videos presented on this site, are my go to exercises, carefully selected and designed to do the maximum job for the least amount of work, because... I know.... We all have a lazy side to us and not so much time to "sacrifice" for ourselves.


In the categories you will find lessons for beginners, kundalini yoga meditations, kundalini yoga combinations for better sleep, more energy, to release anxiety and stress, backache and so much more.

Try...they really work!


With love and light,

Kristina


Hey yogi, I just wanted to share with you one of my favorit breaths.

It is so quick and easy and it will leave you energised invigorated and happy! :)

Make sure to focus only on the inhale and work your tummy!

If you like it, please, share it.


Enjoy!


KRISTINA KUMLIN
KK Newsletter

See it First

Subscribe and stay tuned for inspiration, tips and new yoga videos and sets. 

© 2019 created with love by Kristinakumlin.com